Nieuws

Afronding pilot Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Het is feest in het Buizerdkwartier. De laatste woning van deze moderne woonwijk met kwalitatieve, toekomstbestendige woningen, is opgeleverd.
Er staat een prachtige wijk, met woningen voor jong en oud. Op 28 juni kwamen de Gemeente Lelystad, ontwikkelaar IJsselland, bouwbedrijf de Bruin Putten, kwaliteitsborger WTT met de kopers van de laatste woning bij elkaar om dit heuglijk feit te vieren.

Pilot kwaliteitsborging

 

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet zijn intrede maken. Onderdeel hiervan is de Wet kwaliteitsborging (Wkb), die inhoudt dat woningen niet meer volledig door de gemeente worden gecontroleerd op de eisen van het Bouwbesluit, maar dat tussentijdse controle op de bouw wordt uitbesteed aan een externe Kwaliteitsborger. Dit zorgt voor een nieuwe manier van werken voor aannemer, gemeente en kwaliteitsborger.

Kwaliteitsborging is een belangrijk onderdeel bij de bouw van een woning. Dit werkt mee tot het voorkomen van technische bouwfouten in het voortraject en tijdens de bouw, en helpt voorkomen dat kopers later in de problemen kunnen komen met bouwgebreken aan hun woning. WTT (onderdeel van de Woningborg Groep) is de grootste kwaliteitsborger van Nederland en partner voor deze pilot.

Bouwbedrijf de Bruin Putten had al een keer een pilot gedraaid, maar wilde graag een pilot doen voor projectmatige bouw. De gemeente Lelystad bood hen korting op de leges, en via het Rijk kon er aanspraak worden gemaakt op een bijdrage van het ambassadeursnetwerk.
‘Het was voor ons heel fijn om deze pilot van 35 woningen met de gemeente Lelystad te draaien. Voor ons beiden was dit een groter project waar we veel van konden leren. Ze dachten goed met ons mee,’ aldus Thom Grevengoed, technisch directeur Bouwbedrijf de Bruin Putten.

Aanvullende eisen en samenwerking gemeente

Voor dit project was er vanuit de gemeente Lelystad de aanvullende eis dat de kwaliteitsborger in het borgingsplan de dove gevel zou controleren. Deze gevel zorgt voor minder geluidsoverlast voor de bewoners en is goed opgeleverd door de bouwer. Welke andere punten neemt de gemeente mee in het vervolg?
Sijtje Korf-Kramer, senior beleidsmedewerker BWT: ‘In dit project hebben we een deeloplevering gedaan op basis van gerechtvaardigd vertrouwen en zelf meegelopen. Maar in de toekomst kiezen we ervoor om voor elke fase een aparte bouw- en gereedmelding te laten doen. Dus niet zoals nu een eerste rijtje woningen en dan de eindgereedmelding later.’

Heeft u nog tips voor bouwbedrijven? ‘Ga echt die pilot projecten draaien, er komt meer bij kijken dan je denkt. Er is dit jaar nog ruimte voor subsidie STIPP (https://www.stichtingibk.nl/stipp/) dus maak daar gebruik van, vooral kleinere bouwers moeten dit niet onderschatten.’
Sijtje Korf-Kramer was ook positief verrast over het consumentendossier dat is opgeleverd aan de koper en gedeeld werd met de gemeente. Het zag er verzorgd uit en ook de koper, mevrouw Helsdingen, was blij om dit te ontvangen. ‘De bouwer heeft fantastisch werk geleverd, met nauwelijks vertraging en de toetsingen op kwaliteit geven ons vertrouwen dat ons huis nu aan al die punten voldoet.’

Over project Buizerdkwartier

Dit project is een mooi voorbeeld van een naadloze samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar en bouwbedrijf. In december 2021 is het project in de verkoop gegaan, en in de zomer van 2023 is alles opgeleverd. Er is nauwelijks uitloop geweest, een prestatie op zich in deze tijd waarin grondstoffen, arbeid en bouwmaterialen schaars zijn. Directeur IJsselland ontwikkeling, Frans van de Wetering: ‘Wij zijn enorm trots op dit project. Met de bouwers zijn er kwalitatief goede woningen neergezet, met prachtig gestapeld metselwerk en bijzondere details. Daarnaast is het fijn om te werken met vaste partners, die met een betrouwbare kwaliteitsborger samenwerken, dat ontzorgt ons en daardoor kunnen wij weer door met andere zaken.’