Nieuws

Opgeleverd in Biddinghuizen

Afgelopen maart zijn de appartementen in Biddinghuizen opgeleverd. De voorzieningen voor warm water zijn hierbij op een alternatieve wijze aangebracht.

Deze 15 wooneenheden zijn voorzien van verwarming, koeling en warm tapwater met Geohita. Geohita biedt dit via een WKO systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de temperatuur van de aarde. De warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van het pand, de koude kan gebruikt worden voor het koelen in de zomermaanden. In de appartementen is een zogenoemd doorstroomtoestel geplaatst welke dit verder per wooneenheid regelt en eventueel nog het warm tapwater doorverwarmt.