Privacybeleid en disclaimer

privacyverklaring Bouwbedrijf de Bruin Putten

In deze privacyverklaring zet Bouwbedrijf de Bruin Putten uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Bouwbedrijf de Bruin Putten voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Bouwbedrijf de Bruin Putten verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, e-mailadres, functietitel, geslacht adres en telefoonnummer. Indien het opgegeven locatie- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.

Bouwbedrijf de Bruin Putten verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

– het uitwerken van een offerte aanvraag;
– het uitwerken van meer- en minderwerk;
– het verrichten van diensten en leveringen van materialen;
– het factureren van onze diensten en leveringen;
– verzenden van onze nieuwsbrieven;
– afhandeling van uw opdracht en u informeren over het verloop daarvan;
het verstrekken van informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan projectleveranciers wordt alleen gedaan met uw toestemming.

Service
Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt inzake een service- en/of klachtmelding, gebruiken wij uw gegevens om met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke correspondentie. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren/oplossen van de melding.

Contact opnemen
Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij uw gegevens om met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke correspondentie.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een projectgebonden nieuwsbrief per e-mail aan belanghebbenden. Mocht deze mail ongewenst zijn dan kan deze afgemeld worden door te reageren op de mailing.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Bouwbedrijf de Bruin Putten bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren.

Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Klachten
Bouwbedrijf de Bruin Putten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen wij dit uiteraard graag zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.

Bouwbedrijf de Bruin Putten
Kerkwegje 17
3882 BA Putten
0341-352069
info@debruinputten.nl

Disclaimer

E-mailberichten die wij verzenden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Mocht de e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan vernietigen en ons op de hoogte stellen? Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Bouwbedrijf de Bruin Putten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.