Onderhoud en beheer

De Schauw, Putten

Herstellen gevelstucwerk

Na aanleiding van lekkage bij een aantal kozijnen in het gevelstucwerk is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Geconcludeerd werd dat de water- en luchtdichting niet was aangebracht bij een aantal kozijnen. Hierop volgend is geadviseerd plaatselijk de isolatie- en pleisterlagen te verwijderen, de juiste waterdichting te plaatsen en de isolatie te herstellen. Om de buitenlaag goed af te sluiten is geadviseerd om het gehele gevelvlak te voorzien van nieuwe pleisterlagen.

In opdracht van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe zijn de betreffende geveldelen in de steigers gezet, waarna de herstelwerkzaamheden konden starten.

Meer projecten