Transformatie

One welcome, Amersfoort

Binnenhuis

Een oud magazijn is heringedeeld. De grote oude ruimte is waar nodig gerestaureerd en de inrichting is verdeeld in verschillende ludieke ruimten. De foto’s spreken eigenlijk voor zich. De bestaande toiletten zijn omgebouwd en een pantry is aangebracht. Verder zijn, om de ludieke ruimten te creëren, kleine huisjes getimmerd.

De inrichting leent zich voor flexibele werkplekken en biedt ruimte voor een grote groep, maar ook voor de individu.

Meer projecten